Ngày 6/1/2017, tại kho xăng dầu VK102, Cục Hậu cần Quân khu 7 tổ chức Lễ nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Đầu tư, xây dựng, nâng cấp kho xăng dầu VK102.

Trạm cấp phát xăng dầu

Hệ thống cầu cảng

Công trình được khởi công xây dựng ngày 9/1/2014 và hoàn thành ngày 1/12/2016, với chủ đầu tư là Cục Hậu cần Quân khu 7, tổng mức kinh phí xây dựng công trình là 143 tỷ đồng. Quy mô đầu tư xây dựng, nâng cấp là: 2 giai đoạn nạo vét khu vực trước cầu cảng; xây dựng cầu cảng 40 ngàn tấn; kè bờ; hệ thống cần nhập trên cầu cảng; các thiết bị đo lường; nâng cấp nền và xây dựng mới 1 nhà bảo vệ thiết bị xuất xăng dầu ngoài cầu cảng, 1 kho diện tích gần 1.000 m2, 1 nhà xe ô tô, xây dựng và cải tạo công nghệ trong bơm FOAM, cải tạo nhà bơm, nâng cấp hệ thống đường ống công nghệ…

Trong quá trình thi công, ban quản lý dự án đã thể hiện trách nhiệm của mình, luôn bám sát công trình, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những khiếm khuyết, các đơn vị thi công đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường. Công trình được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu chất lượng theo hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Hội đồng nghiệm thu chấp thuận và đồng ý cho nghiệm thu công trình

Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp cho Kho xăng dầu VK102, Cục Hậu cần Quân khu 7 đảm bảo tốt nhiệm vụ của mình là tiếp nhận, dự trữ, cấp phát, bảo đảm xăng dầu cho Quân khu 7 và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tại khu vực phía Nam.