Showing all 24 results

Show sidebar

Sơ Mi Rơ Mooc Chở Dầu Cá (SMRM 40 – 44 khối)

Xe bồn chở xăng dầu 21 khối Hino FM8 – Euro 4

2.249.000.000

Xe bồn chở xăng dầu 20 khối Hino FL8 – Euro 4

2.185.000.000

Xe bồn chở xăng dầu 12 khối Hino FG8

1.680.000.000

Xe bồn chở nước 12m³ trên nền xe ISUZU FVR

410.000.000

Xe bồn chở thức ăn gia súc ISUZU FV

Xe bồn chở sữa ISUZU FVM 12

Xe Bồn Daewoo Prima KC6C1 18 Khối

490.000.000

Xe bồn chở xăng 20 khối ISUZU FVZ

2.185.000.000

Xe bồn chở xăng 12 khối ISUZU FVR

Xe bồn Daewoo M9AEF 24 khối

580.000.000

Xe bồn chở xăng dầu 21 khối Daewoo HU6AA

1.170.000.000

Xe bồn chở xăng dầu 24 khối Thaco Auman C300B

580.000.000

Xe bồn chở xăng dầu 28 khối Thaco Auman C34

620.000.000

Xe bồn Kamaz 6540 16,7 khối

1.910.000.000

Xe bồn chở xăng dầu FUSO FJ 20 khối

495.000.000

Xe bồn chở xăng dầu 7 khối Hyundai HD99

Xe bồn Kamaz chở xăng 25 khối model 6540

1.910.000.000

Xe bồn chở xăng dầu 18 khối Thaco Auman C1500

1.754.000.000

Xe bồn chở xăng Daewoo 12 khối model HC6AA

1.170.000.000

Xe bồn chở xăng 20 khối ISUZU FVM34TE4

2.073.000.000

Xe chở thức ăn gia súc 32 khối Hyundai HD360

2.895.000.000

Xe bồn chở xăng dầu dung tích 8 khối Hino FC9

1.235.000.000

Sơ Mi Rơ Mooc Chở Xăng Dầu 43 khối – SMRM 43M3